Νέος κύκλος επιμόρφωσης εξ αποστάσεως για τους δημοσίους υπαλλήλους

Μετά από τέσσερις επιτυχημένους κύκλους προγραμμάτων Επιμόρφωσης εξ Αποστάσεως (distance-learning) για τους δημοσίους υπαλλήλους, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) -ο μοναδικός Διεθνής Οργανισμός με έδρα την Ελλάδα-, ξεκινά τον πέμπτο κύκλο του προγράμματος....

Συγκεκριμένα, ο πέμπτος κύκλος ξεκινάει στις αρχές Απριλίου 2013, και απευθύνεται στους δημοσίους υπαλλήλους που επιζητούν να αποκτήσουν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο τους εξασφαλίζει άμεσα 50 μόρια- το ανώτερο που μπορούν να συγκεντρώσουν βάσει
του θεσμικού πλαισίου εκπαίδευσης του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού ονομάζεται «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων», και αφορά στους υπαλλήλους των κάθε είδους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της κατά τόπο και καθ' ύλην (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών ή κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Βεβαίως, το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν και όσοι δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα και ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα εργαλεία και τους μηχανισμούς.
Κάθε επιμορφωτικός κύκλος έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων και επαναλαμβάνεται τακτικά, ώστε να ικανοποιηθεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί για το πρόγραμμα, αφού η διαδικασία αξιοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι μία διαρκής διαδικασία, που θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η εν λόγω διαδικασία θα πιστοποιεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων, εξασφαλίζοντας ιεραρχική ανέλιξη σε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους, που έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια.
Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν από το σπίτι τους μαθήματα σχετικά με το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και τα Χρηματοδοτικά τους Μέσα, το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων κ.α., αποκτώντας ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παρεχομένων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών.
Το κόστος συμμετοχής, όπως και οι τρόποι πληρωμής, είναι ιδιαίτερα προσιτοί, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τρεις μήνες, με μεθοδολογία εξ αποστάσεως.
Οι διδάσκοντες είναι έμπειροι επιστήμονες του εκπαιδευτικού τομέα -που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό-, με εξειδίκευση στις διδακτέες ενότητες, οι οποίοι συνεργάζονται σταθερά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, στο πλαίσιο της μακράς εκπαιδευτικής του πορείας. (http://gr.eplo.eu/)
Keywords
Τυχαία Θέματα