Οι βασικότερες αλλαγές για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

08:55 20/11/2012 - Πηγή: Metro
Τι αλλάζει με την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

More...

Τυχαία Θέματα