Περιβαλλοντικές δράσεις απο τον ΟΑΔΥΚ

Ο ΟΑΔΥΚ σε μία στροφή σε σύγχρονες μεθόδους δραστηριοποίησης και επικοινωνίας με τους πολίτες και τους πελάτες του, επιδιώκει μέσα από ένα προγραμματισμό δράσεων και συνεργασιών, σε σχέση με την υποχρέωσή του περί Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο έργο του , τόσο στην παροχή των υπηρεσιών του όσο και
Keywords
Τυχαία Θέματα