Παροιμίες για το μήνα Μάρτιο

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας με τις περισσότερες παροιμίες. Πολλές αναφέρονται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν το συγκεκριμένο μήνα και στον άστατο καιρό, ενώ άλλες στις γεωργικές ασχολίες των ανθρώπων. Σε πολλές ακόμη από αυτές ο λαός συνέδεσε το Μάρτιο και με άλλους μήνες, όπως τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, ακόμη και με το
Keywords
Τυχαία Θέματα