Τι προτείνει η ΕΕ για τη στήριξη της απασχόλησης

19:37 3/6/2009 - Πηγή: Zougla
Το ποσό των 19 δισ. ευρώ από τις προβλεπόμενες δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη στήριξη ατόμων που πλήττονται από την οικονομική κρίση, θα διαθέσει η Ε.Ε. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ε.Ε. θα προκαταβάλλει επίσης κονδύλια και η συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη δεν θα είναι αναγκαία για την περίοδο 2009-2010. Μαζί με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλους εταίρους, θα δημιουργηθεί νέος μηχανισμός χορήγησης μικροδανείων για αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνήθως δυσκολίες
στην πρόσβαση στα αναγκαία κονδύλια για τη δημιουργία επιχείρησης ή μικροεπιχείρησης. Η «κοινή δέσμευση της ΕΕ για την απασχόληση» προτείνει θεμελιώδεις προτεραιότητες και ενέργειες για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και για την παροχή συνδρομής στα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για την ανάκαμψη. Ο στόχος για όλους τους σχετικούς συντελεστές, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ενώσεις των εργοδοτών, καθώς και για τα κράτη μέλη κ
Keywords
Τυχαία Θέματα