«Στο μάτι του φορολογικού κυκλώνα» και τα λογιστικά γραφεία

18:46 9/6/2009 - Πηγή: Zougla
Έλεγχο στα λογιστικά γραφεία πραγματοποίησε η Υπ.Ε.Ε.(Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών) την τελευταία ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. από τα φυσικά πρόσωπα. Κατά τον έλεγχο, ο οποίος έγινε στο σύνολο της χώρας και σε μεγάλο αριθμό ομοειδών επαγγελματιών, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία της Υπ.Ε.Ε., δόθηκε έμφαση στα λογιστικά γραφεία που έχουν έδρα πλησίον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών.Ελέγχθηκαν συνολικά 135 λογιστικά γραφεία, σε 50 από τα οποία διαπιστώθηκαν συνολικά 545 παραβάσεις. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στην τήρηση από τα λογιστικά γραφεία της υποχρέωσής τους, όταν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις πελατών τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. να συνυποβάλλουν διπλότυπη κατάσταση για αυτές και να εκδίδουν αντίστοιχη βεβαίωση προς τον πελάτη τους. Εκ των ελεγχθέντων, βρέθηκαν 40 λογιστικά γραφεία που υπέβαλαν δηλώσεις.Η Υπ.Ε.Ε. προγραμματίζει ανάλογους ελέγχους και στο μέλλον, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα λογιστικά γραφ
Keywords
Τυχαία Θέματα