Πράσινο φως από την ΕΕ για εθελούσια έξοδο στην Olympic Catering

07:29 14/10/2009 - Πηγή: Zougla
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάσισε σήμερα να μην εγείρει αντιρρήσεις στα σχέδια των ελληνικών αρχών να καλύψουν μέρος του κόστους του προγράμματος εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης το οποίο η Olympic Catering ΑΕ προτίθεται να εφαρμόσει σε μέρος του προσωπικού της. Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι το προτεινόμενο μέτρο, το οποίο χρηματοδοτεί τμήμα του δυσβάστακτου κόστους του προγράμματος, δεν θίγει το κοινό συμφέρον και μπορεί να θεωρηθεί ως συμβατό
με την κοινή αγορά. Όπως σημειώνεται το δυσβάστακτο κόστος προκύπτει από τη συμμετοχή μέρους του προσωπικού της Olympic Catering σε πρόγραμμα εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης. Τα εν λόγω μέλη του προσωπικού είναι μόνιμα και μισθοδοτούνται με μισθούς οι οποίοι συμφωνήθηκαν κατόπιν διαπραγματεύσεων που διενεργήθηκαν όταν η εταιρία ήταν κρατική επιχείρηση και ως εκ τούτου το καθεστώς εργασίας τους δεν εξομοιούται με αυτό που διέπει την εργασία στις κανονικές συνθήκες της αγοράς. Στην ανακοίνωση της Ε.Ε. σημειώνεται ό
Keywords
Τυχαία Θέματα