Ως πότε, επί τέλους…

15:48 27/11/2022 - Πηγή: Zougla
Ως πότε, ο αδικών θα αδικεί κι ο ρυπαρός θα ρυπαίνει, κι’ εσεις, οι τυφλοί μικροί ανίκανοι Κυβερνήτες, θα κρύβεστε πίσω από τους άνομους νόμους σας;
Τυχαία Θέματα