Υπέρογκο το κόστος της γέννας στην Ελλάδα

20:22 29/5/2009 - Πηγή: Zougla
Εξαιρετικά υψηλό είναι το κόστος μίας γέννας εξαιτίας των αμοιβών των ιατρών και των εξόδων των μαιευτηρίων, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών-Ποιότητα Ζωής, που βασίστηκε σε 148 περιπτώσεις.Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπολόγισε ότι το μέσο συνολικό κόστος της γέννας (έξοδα μαιευτηρίου, γιατρού και μαίας) ήταν 4.372 ευρώ, ενώ η κατώτερη τιμή που αναφέρθηκε ήταν 1.800 ευρώ και η μέγιστη 9.050 ευρώ.Από τα στοιχεία της ένωσης προκύπτει ότι από τις 148 περιπτώσεις που ερευνήθηκαν (σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια): - 16% των γυναικών πλήρωσε ποσά κάτω των 1.000 ευρώ, - 59% των γυναικών πλήρωσε από 1.000 μέχρι 1.999 ευρώ, - 18% των γυναικών πλήρωσε από 2.000 μέχρι 2.999 ευρώ, - 7% των γυναικών πλήρωσε από 3.000 ευρώ και πάνω.Η μέγιστη αμοιβή γιατρού που αναφέρθηκε ήταν 4.000 ευρώ, ενώ η κατώτερη, 700 ευρώ (και οι δύο σε δημόσιο νοσοκομείο). Οι τιμές δεν συμπεριλαμ
Keywords
Τυχαία Θέματα