Τροπολογία στο νομοσχέδιο περί αντικατάστασης των οικιακών συσκευών

Τροπολογία, σύμφωνα με την οποία ο υπουργός Ανάπτυξης θα μπορεί να προκηρύσσει δράσεις σχετικά με την αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά ... ...
Τυχαία Θέματα