Στο 5,180% οι ίδιες μετοχές της «Λούλης»

Στο 5,180% ανήλθε το ποσοστό των ιδίων μετοχών της εταιρίας Μύλοι Λούλη μετά και την αγορά χθες, συνολικά 1.750 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης τα 1,74 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή πργαματοποιήθηκε μέσω της Διεθνούς Χρηματιστηριακή. ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα