Σταθερά τα επιτόκια από ΕΚΤ και Τράπεζα της Αγγλίας

Αμετάβλητα αναμένεται να αφήσουν σήμερα τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας, στο 0,5%, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο 1%. Το ενδιαφέρον της αγοράς εστιάζεται πρωτίστως στην πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει η κάθε τράπεζα για τη βελτίωση της ρευ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα