Συνηγόρος του Πολίτη: Αρμόδιος για την ίση μεταχείριση των 2 φύλων

Η παρακολούθηση και η προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες προστέθηκε στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με το νόμο 3769/2009, ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα