Πτωτικές οι αγορές της Ασίας

Πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς ελλείψει στοιχείων για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, οι επενδυτές προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις για να πάρουν τα κέρδη από τις πρόσφατες ανόδους των αγορών. Υπάρχει ωστόσο αβεβαιότητα μ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα