Προβληματισμός του Συνηγόρου του Πολίτη για τις διακρίσεις στην Ελλάδα

Τον προβληματισμό του εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας της Αρχής της ίσης μεταχείρισης, στην Ειδική Ετήσια Έκθεσή του για το 2008 και για τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα