Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης για θέσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2007 (ΦΕΚ 327/11.10.2007, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση τεσσάρων θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα στο Γενικό Λογιστήρι... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα