Προκήρυξη για 1727 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων επτακοσίων είκοσι επτά (1.727) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα