Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Plias

Η εταιρία Plias ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της κρίσης, ανακοίνωσε στις 16/6/2009 πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με στόχο τη μείωση του προσωπικού κατά 34 σε επίπεδο Ομίλου εργαζόμενους (29 εργαζόμενους της Plias κ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα