ΟΠΑΠ: Νέα προϊσταμένη στις εταιρικές ανακοινώσεις

Η ΟΠΑΠ ΑΕ ανακοίνωσε την τοποθέτηση της κ. Μαρίνας Ρούσσου στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων, της ανεξάρτητης Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους, ως Προϊσταμένης του Τμήματος, σε αντικατάσταση της κ. Ελένης Μητροπούλου. Η παραπάνω τοποθέτηση έχει ισχύ από 07/0... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα