Μύλοι Λούλη: Συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΥΠΑΝ

Στον ανοικτό διαγωνισμό του υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, για την προμήθεια Αλεύρων Τύπου 70% για τον φορέα ΓΕΣ/ΔΕΜ (0171), προϋπολογισμού 1.722.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προτίθεται να συμμετάσχει η εταιρία Μύλοι Λο... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα