Μύλοι Λούλη: Αγορά 4.500 ιδίων μετοχών

H ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 18.9.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα