Μεταβίβαση δικαιωμάτων προτίμησης από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι στις 14/7/2009, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του ΔΣ της Τράπεζας, προέβη στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούσαν στις 515.199 ίδιες μετοχές που κατέχει. Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματισ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα