Μεγάλη μείωση στο έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το μήνα Απρίλιο 2009 ανήλθε σε 1.790,9 εκατ. ευρώ έναντι των 3.661,6 εκατ. ευρώ που είχε ανέλθει τον Απρίλιο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση 51,1%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε από τη διαφορά της συν... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα