Με νέα σύνθεση το ΔΣ της Βαλκάν Ακίνητα

Η εταρεία Βαλκάν Ακίνητα Α.Ε. ανακοίνωσε ότι μετά την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουνίου 2009, του κ.Γεωργίου Μήττα ως νέου (πρόσθετου) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πλέον έχει επταμ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα