Κατσέλη: Αυτονόητα δικαιώματα Δημοσίου σχετικά με την Εθνική Τράπεζα

«Θεωρούμε αυτονόητο ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα ασκήσει στο ακέραιο τα δικαιώματα προτίμησης που απορρέουν από την κατοχή, έμμεσα ή άμεσα (ασφαλιστικά ταμεία, κληροδοτήματα, λοιποί δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς) κοινών μετοχών της Εθνικής Τράπεζας», αναφ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα