Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008 ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η εταιρία καταστήματα αφορολόγητων ειδών ΑΕ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένο... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα