ΥΠΕΧΩΔΕ: Χρηματοδότηση μελετών χαρτογράφησης θορύβου και εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ρύπανσης

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιος Σουφλιάς, υπέγραψε την απόφαση για χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών χαρτογράφησης του θορύβου, καθώς και για προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση και καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συνολικού προϋπολογισμού 5.500.0... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα