Η έξοδος από την οικονομική κρίση στόχος της ισπανικής προεδρίας

Η οικονομική κρίση και η έξοδος από αυτήν, η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, η ενέργεια, καθώς και ένα νέο ενεργειακό σχέδιο δράσης της ΕΕ, θέματα μετανάστευσης και ιδίως η μάχη κατά της λαθρομετανάστευσης... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα