Η επίπτωση της πανδημίας στις νομικές υποχρεώσεις ή αξιώσεις των επιχειρήσεων

Το Δημόσιο και οι τράπεζες μάλλον θα προβούν σε ένα είδος αυτορρύθμισης των έννομων σχέσεών τους με πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Η επίπτωση της πανδημίας στις νομικές υποχρεώσεις ή αξιώσεις των επιχειρήσεων,