Ευνοϊκοί όροι δανειοδότησης επαγγελματιών Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), το τραπεζικό προϊόν της ΕΤΕ «Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο» έχει μορφή λογαριασμού όψεως με δικαίωμα υπερανάληψης. Χρηματοδοτεί μέχρι το 70% του πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασι... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα