Εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση από την Centric

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Centric Πολυμέσα ΑΕ ανακοίνωσε ότι από την 11η Ιουνίου 2009 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 158.732 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες εκδόθηκαν από την αύξηση μ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα