Έγκριση από ΥΠΑΝ τροποποίησης καταστατικού της ΑΕΓΕΚ

Καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του υπουργείου Ανάπτυξης η απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ΑΕΓΕΚ αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, η εγκριθείσα τροποπ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα