Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται στο σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων. Η έκδοση αυτής της εγκυκλίου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου:... ...
Τυχαία Θέματα