Δίκτυο οπτικών ινών στη Θάσο από τη Μαράκ

Η Ένωση εταιριών Μαράκ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ - FSYS ΕΠΕ, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ, υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα