Διευρυμένες ζημιές εμφάνισε το 2010 η Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική

Στο ποσό των 18,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική ΑΕΒΕ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2009. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται στην μείωση των εσόδων από τον ναυτιλιακό τομέα, στο κόστος το... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα