Διαβουλεύσεις για συνεργασία Ε.Ε. - Αθήνας για τη μετανάστευση

Η λήψη μέτρων από την Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη μέλη της για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος τής λαθρο -μετανάστευσης θα συζητηθεί κατά τις συναντήσεις που θα έχει με Έλληνες αρμόδιους, τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 200... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα