Διαρθρωτικά μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς γαλακτοκομικών προτείνει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα σειρά διαρθρωτικών μέτρων για τη σταθεροποίηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Η Επιτροπή αναφέρει πως θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα όπως η παρέμβαση, οι ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση και οι... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα