Αξιοποίηση ακινήτων από την Κτηματική Εταιρεία

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙ.Ο., για αύξηση των εσόδων του δημοσίου στην τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση, σκοπεύει το προσεχές διάστημα και εντός του 2009 να αξιοποιήσει μια σ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα