Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας Παρνασσός Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Η εταιρία Παρνασσός Επιχειρήσεις Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής: 1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα