Ανεξαρτήτως επιμελείας δικαιούνται το επίδομα τέκνων οι δημοσιογράφοι γρ. Τύπου του εξωτερικού

Το επίδομα τέκνου το δικαιούνται οι δημοσιογράφοι που υπηρετούν σε γραφεία Τύπου του εξωτερικού, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι την επιμέλεια των παιδιών τους ή αυτά ζουν στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό. Αυτό έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και δικαίωσε ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα