Αναθεώρηση του επιτοκίου Μετατρέψιμων Χρεογράφων της Τράπεζας Κύπρου

Το επιτόκιο των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 της Τράπεζας Κύπρου, που θα ισχύει για την περίοδο από 01/01/2010 μέχρι 30/06/2010, αναθεωρήθηκε και ανέρχεται σε 1,993% (Επιτόκιο Euribor 6-μηνών 0,993% συν περιθώριο 1%), αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα