Ανάλυση: «Μπορούμε» από τον κ. Μητσοτάκη, θα τολμήσει όμως;

Η άρρυθμη λειτουργία του κράτους, και όχι η φορολογία, αποτελεί το βασικό εμπόδιο στις επενδύσεις. Το στοίχημα λοιπόν του κ. Μητσοτάκη αποτελεί η επιλογή ενός λειτουργικού κυβερνητικού σχήματος το οποίο δε θα βασίζεται στα φθαρμένα υλικά του (πρόσφατου) παρελθόντος.

Keywords
Τυχαία Θέματα