Ανάγκη για νέους θεσμούς στα δημόσια οικονομικά με το τέλος της κρίσης

Βελτίωση των θεσμών που αφορούν τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, καθώς και ενθάρρυνση- από το κράτος- των κοινωνικά επιθυμητών καινοτομιών, όπως αυτές που δεν είναι βλαπτικές για το περιβάλλον, θα πρέπει να είναι βασικές επιδιώξεις της ελληνικής κυβέρν... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα