Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ'εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ'αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα