Αγορά 19.500 ιδίων μετοχών από Coca-Cola AE

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.(Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 27.4.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα