Αγωγή θυγατρικής της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε» εναντίον του Δημοσίου

Προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 9ης Νοεμβρίου, η συζήτηση ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αγωγής της θυγατρικής της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε», «EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ» κατά του ελληνικού Δημοσίου, λόγω της εκ των υστέρων νομοθετικής μεταβολ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα