Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Coca – Cola

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Coca - Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως ΑΕ κατά το ποσό των 548.111.772 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 1,50 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή, δη... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα