Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την Ντιόνικ

Η Ντιόνικ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της ολοσχερούς κάλυψης και καταβολής ποσού εξ ευρώ 997.620 της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΑTCOM AE και της συμμετοχής της Ντιόνικ ΑΕΒΕ στην ως άνω αύξηση, το ποσοστό... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα