Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Ιπποτούρ ΑΕ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.369.628,90 ευρώ - με καταβολή μετρητών - και την έκδοση 17.898.763 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχω... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα