Μέσα Νοέμβρη η ένταξη όλων των ΔΟΥ στο TAXISnet

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έχουν ενταχθεί στο νέο TAXISnet όλες οι ΔΟΥ της Ελλάδας. Εβδομαδιαίως εντάσσονται στο σύστημα έξι εφορίες, οπότε υπολογίζεται πως στα μέσα του επόμενου μήνα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα έχει εντάξει στο νέο TAXISnet το σύνολο των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών.

Το

νέο TAXISnet επεκτείνει, βελτιώσει και να κάνει φιλικότερες και περισσότερο χρήσιμες τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.

Βασικός στόχος του νέου συστήματος, που εφαρμόζει στην πράξη τις απαιτήσεις της πρόσφατης νομοθεσίας, είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων πολιτών προκειμένου να αντεπεξέρχονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, γρηγορότερα και ορθότερα.

Βασικό του πλεονέκτημα, είναι η τακτοποίηση και η οριοθέτηση της σχέσης μεταξύ φορολογουμένων και λογιστών, στην περίπτωση των πολιτών που επιλέγουν να εμπιστευθούν σε επαγγελματία τη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους.

Στην πλήρη του ανάπτυξη το νέο σύστημα θα καλύπτει την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών-τροποποιητικών δηλώσεων που σήμερα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στη ΔΥΟ, καθώς και τη χορήγηση των περισσότερων από τα υφιστάμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Ακόμη, θα παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες και θα υπενθυμίζει στους χρήστες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εξουσιοδοτεί έναν ή περισσότερους λογιστές που θα ενεργούν για λογαριασμό του σε μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες που σταδιακά θα προστίθενται στο νέο σύστημα, ενώ θα επιτρέπει τη μεταβολή προσωπικών στοιχείων μητρώου ή στοιχείων επιχείρησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η προσέλευση στη ΔΟΥ.

Keywords
Τυχαία Θέματα